Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΕΚ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΒΕΗ